Ý thức tầm quan trọng và xu thế bùng nổ của lĩnh vực công nghệ, MHDI 2 xác định nhiều mũi nhọn để có thể thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu phát triển. Đầu tiên là tập trung đầu tư đội ngũ nhân sự, hạ tầng để phát triển sản xuất phần mềm. Thứ hai là tập trung đầu tư trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác, phát triển những dự án công nghệ có khả năng ứng dụng cao trên phạm vi toàn cầu.

Dự án trọng điểm
Nội dung đang cập nhật