Không chỉ có kinh nghiệm lâu năm trong các hoạt động tư vấn, đầu tư xây dựng bất động sản, MHDI 2 còn đang thực hiện rất tốt mảng Quản lý vận hành khai thác dịch vụ nhà ở, khu đô thị mới sau đầu tư theo triết lý lắng nghe và thấu hiểu khách hàng, từ mong muốn của cư dân để đưa ra phương án tối ưu, phù hợp.

 

Dự án đang đầu tư